HANDELSBETINGELSER

Bruno Hansen Slagelse Møbelsnedkeri
Elmesvinget 34. 4200 Slagelse, Danmark
Telefon: 40162990
CVR-nr.: 32283381
Mail: bh@bruno-hansen.dk

Velkommen til vores hjemmeside www.bruno-hansen.dk. Når du besøger eller handler på denne hjemmeside, accepterer du de vilkår og betingelser, der er angivet i dette dokument.

Priser og betaling:
Alle priser på vores online butik inkluderer dansk moms. Snedkermester Bruno Hansen A/S tager forbehold for prisændringer, tastefejl, tekniske fejl og udsolgte varer. Vi forbeholder os retten til at annullere en ordre, såfremt der måtte være en fejl i prisen på produktet. Fragt- og leveringsomkostninger oplyses inden dit køb og er ikke med i prisen.

Betaling:
Når du bestiller en vare igennem www.bruno-hansen.dk, sender vi en ordrebekræftelse til dig, herefter behandler vi din ordre. Betalingen for de bestilte varer vil blive trukket fra det oplyste betalingskort umiddelbart efter bestilling. Special byggede varer betales med 50% ved arbejdets begyndelse samt resten ved levering.

Leveringstidspunkt:
Varer vil blive afsendt inden for 2-14 dage efter betaling. Hvis en vare er midlertidigt udsolgt, og leveringen tager lidt længere tid, informerer vi dig via e-mail eller telefon. Du kan vælge enten at afhente din bestilling på adressen eller få den leveret.

Afhentning af varer:
Ønsker du selv at afhente købte varer fra vores værksted i Slagelse skal dette aftales på forhånd. Vare der afhentes direkte fra værksted bliver ikke emballeret med mindre andet er aftalt.

Fragt og levering:
Varer vil blive afsendt inden for 2-14 dage efter betaling. Prisen for levering oplyses i forbindelse med bekræftelse af din ordre og tillægges købesummen på den endelige faktura.

Produkterne:
Hos Snedkermester Bruno Hansen A/S arbejder vi med træ. Ingen af vores produkter bliver helt ens. De produkter, som fremgår af vores hjemmeside, er derfor ikke mulige at reproducere fuldt ud identiske. Har du specefikke ønsker til et produkts udformning skal du oplyse dette inden arbejdets opstart, da der ellers vil der blive pålagt evt. mer omkostning på den endelig regning. Da møblerne er lavet af træ kan kunden forvente at træet giver sig eller udvider sig afhængig af fugt og omgivelser for den konkrete placering af møblet.

Reklamationsret:
Hvis dine varer lider mangel, har du 2 års reklamationsret. Dette betyder, at du enten kan få dit møbel repareret eller ombyttet. Ved modtagelse af fremsendte produkter, skal pakken åbnes med det samme på leveringsadressen, hvorpå produktet skal gennemgås for skader sket under transport. Gøres dette ikke dækker evt. forsikring tegnet med vores fragtpartner ikke. Dette skal ske på leveringsdatoen. Er der sket skader pga. fejl ved forkert brug, manglende vedligeholdelse eller almindeligt slid, gælder reklamationsretten ikke. Har du konstateret en fejl eller mangel, skal du reklamere hurtigst muligt. Ved reklamation skal du kontaktes os på telefon eller mail. Specielbyggede møbler tages ikke retur.

Fortrydelsesret:
i udveksler eller refunderer enhver vare, du ikke er tilfreds med, forudsat at de returneres i deres oprindelige stand senest 14 dage efter modtagelsen.

Produktansvar:
For skader, som er omfattet af lov nr. 261 af 20. marts 2007 om produktansvar, gælder lovens bestemmelser. For så vidt angår produktansvar, der ikke er omfattet af ovennævnte lovs ufravigelige bestemmelser gælder følgende:

SNEDKERMESTER BRUNO HANSEN A/S er kun ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre samt personskade, der måtte falde uden for ovennævnte lovs bestemmelser, hvis det kan bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse fra SNEDKERMESTER BRUNO HANSEN A/S’ side.

SNEDKERMESTER BRUNO HANSEN A/S er ikke ansvarlig for skade på produktet selv, produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvori salgsgenstanden indgår.

En eventuel erstatning, som skal betales af SNEDKERMESTER BRUNO HANSEN A/S, kan aldrig overstige kr. 500.000,00 og kan ikke gøres gældende senere end 1 år efter leveringstidspunktet. Ligeledes kan en eventuel erstatning for produktansvar aldrig overstige det ved leverancen fakturerede beløb.

SNEDKERMESTER BRUNO HANSEN A/S er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab.

Ovenstående begrænsninger i SNEDKERMESTER BRUNO HANSEN A/S’ ansvar gælder ikke, hvis SNEDKERMESTER BRUNO HANSEN A/S har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

I den udstrækning, SNEDKERMESTER BRUNO HANSEN A/S måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde SNEDKERMESTER BRUNO HANSEN A/S skadesløs i samme omfang, som SNEDKERMESTER BRUNO HANSEN A/S’ ansvar er begrænset efter de ovenstående bestemmelser. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til reglerne om produktansvar, skal denne part straks underrette den anden part herom.

Køber er efter påkrav fra SNEDKERMESTER BRUNO HANSEN A/S forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som måtte behandle erstatningskrav, der er rejst mod SNEDKERMESTER BRUNO HANSEN A/S på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af leverancen. Det indbyrdes forhold mellem køber og SNEDKERMESTER BRUNO HANSEN A/S afgøres efter dansk ret.