Persondata

Når vi modtager personoplysninger, er det vores målsætning, at du har tillid til, at vi behandler dine personoplysninger på en gennemsigtig og sikker måde. Det er derfor vigtigt for os, at du tager dig tid til at læse denne Privatlivspolitik, som vil informere dig om vores håndtering af dine personoplysninger. Hos Snedkermester Bruno Hansen A/S modtager vi blandt andet oplysninger om vores kunder, leverandører og jobsøgende.

Dataansvarlig:
Den juridiske enhed, som er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er:

SNEDKERMESTER BRUNO HANSEN A/S
CVR. nr. 32283381
Elmesvinget 34, Skovsø
4200 Slagelse

Kategorier af personoplysninger:
Hos Snedkermester Bruno Hansen A/S indsamler vi kun de nødvendige oplysninger om dig. Vi har nedenfor beskrevet de typer af oplysninger, som vi indsamler: Vi behandler følgende almindelige personoplysninger om dig: Navn, adresse, mail, telefonnummer, betalingsoplysninger, leveringspunkt.

Derudover behandler vi:

 • Oplysninger om dine bestillinger af varer og tjenesteydelser samt leveringsoplysninger.
 • Korrespondance med kundeservice og/eller andre medarbejdere.
 • Et unikt ID og oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon-
 • Din geografiske placering.
 • Hvilke sider på www.bruno-hansen.dk du besøger og klikker på

Formål
Vi bruger personoplysninger med det formål at administrere potentielle og eksisterende kundeforhold. Hvis du ønsker at blive kunde hos Snedkermester Bruno Hansen A/S, behandler vi de nødvendige oplysninger om dig med henblik på at:

 • Levere de bestilte varer eller andre af vores produkter til dig.
 • Sikre entydig identifikation af dig.
 • Når du er kunde hos os behandler vi dine oplysninger til brug for administration af aftalen herunder for at:
 • Sikre, at dine bestilte varer eller andre af vores produkter leveres til dig.
 • Modtage betaling for vores ydelser.
 • Identificere dig, når du kontakter os.
 • Holde dine kontaktoplysninger opdaterede.
 • Opfylde øvrige forpligtelser for dig eller os, der følger af aftalen og lovgivningen.
 • Hvis du kontakter os for at tale om din leverance, anvender vi dit navn, adresse og andre kontaktoplysninger til at lave et tilbud og kontakte dig j.f. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og litra f.

Vi vil gerne:

 • Sikre, at der ikke sker udlevering af oplysninger til andre end dig.
 • Kunne markedsføre vores produkter.
 • Sikre overholdelse af gældende lovgivning.
 • Administrer og forbedre vores digitale tjenester
 • Registrerer antallet af besøg på hjemmesiden, herunder hvilke domæner de besøgende kommer fra, og hvilket indhold de ser. Registreringerne kan indeholde dine personoplysninger, og vi bruger oplysningerne til at udvikle og forbedre vores digitale tjenester. Derudover bruger vi oplysningerne til statistiske formål, markedsundersøgelser og interne undersøgelser for at forbedre måden, vi kommunikerer med dig på.
 •  

Hvis vi behandler dine personoplysningerne til et andet formål end dem, vi har beskrevet ovenfor, vil vi, hvis det følger af databeskyttelsesreglerne give dig besked om det nye formål, inden vi begynder behandlingen. Når du bruger vores digitale tjenester, så behandler vi dine oplysninger med henblik på at forbedre vores digitale tjenester. Vi bruger dog ikke din mailadresse mv. i strid med markedsføringslovgivningen, behandlingsgrundlaget er Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet vi ønsker at:

 • Afsætte vores produkter.
 • Forbedre kundeoplevelsen.
 • Udvikle og forbedre vores digitale tjenester og kundeservice.
 • Uddanne vores medarbejdere.
 • Opbevare dine personoplysninger

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet ovenfor og/eller som påkrævet i henhold til gældende ret. Herefter vil vi slette eller anonymisere dine personoplysninger på sikker vis. Nogle personoplysninger gemmer vi i kortere eller længere tid. Det gælder:

Bogføringsoplysninger (bl.a. fakturaer, tilgodehavender, korrespondance, betalingsoplysninger og lignende oplysninger som er nødvendige for at dokumentere vores bogføring)

Vi opbevarer personoplysninger krævet efter bogføringsloven i 5 år fra udløb af regnskabsåret.

Login oplysninger til vores selvbetjeningsløsninger.

Oplysninger om din adfærd på vores hjemmeside og ved brug af vores digitale tjenester (f.eks. fra cookies, IP-adresser, apps mv.) og informationer om markedsføringsmateriale vi har sendt.

Dine rettigheder:
Når vi behandler dine oplysninger, har du følgende rettigheder:

Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger, eller få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Du har en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Du kan indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed for eksempel Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at tilbagekalde dit samtykke for eksempel ved at ringe til os. Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde. Det afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne. Du kan altid kontakte os, hvis du ønsker at klage over, hvordan dine personoplysninger er indsamlet, opbevaret eller behandlet. Vi bestræber os på, at løse en klage så hurtigt som muligt. Hvis du er utilfreds med vores svar, kan du klage til den lokale databeskyttelsesmyndighed. I Danmark er dette Datatilsynet, datatilsynet.dk.

Ændring af vores privatlivspolitik:
Det kan blive nødvendigt at opdatere og ændre denne politik, hvilket vi tager forbehold for.

Denne Privatlivspolitik gælder fra 1. juli 2018.